“De mens kan haar/zijn eigen genezer zijn”
“Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte”

Hippocrates ( grondlegger van geneeskunde)

Welkom op deze website, je kunt ook online met mij werken.

In mijn therapie aanbod; Bio Release, Biodynamische therapie, Lichaamsgericht Gestaltwerk, Voice Dialogue, Systeem Opstellingen, ea. is er aandacht voor zowel emotie, psyche als lichaam, voor cognitie en geest. Dus voor de hele mens.

Het doel is te helpen ruimte te geven aan levensenergie, zodat deze weer vrijelijk kan stromen.

Door het bewust worden van hoe de beperkingen in ruimte en beweging ontstaan kunnen er andere manieren ontstaan om met spanningen en emoties om te gaan. Doordat het contact met de levensenergie en het zelfregulerend (zelfhelend) vermogen worden hersteld wordt men heel en gezond. De psycho-emotionele en fysieke gesteldheid wordt benaderd via het lichaam, dmv aanraking, massage en oefeningen.

De biodynamische psychologie gaat uit van de organische verbinding van lichaam en geest, waarbij de levensenergie vrij en spontaan kan stromen en pulseren in alle lagen van ons wezen. De levensenergie manifesteert zich op verschillende niveaus in ons lichaam: compact in onze botten, krachtig stromend als we onze motorische spieren gebruiken, zacht stromend en pulserend in de vochthuishouding van ons bindweefsel en onze bloedsomloop, en in fijne subtiele trillingen in het energieveld van onze aura. Door in contact te zijn met je lichaam verhoog je het bewustzijn, bewust-zijn.

Lichaamsgeoriënteerde (psycho)Therapie en Gestalt lichaamswerk dragen vanuit een holistisch mensbeeld bij aan de gezondheid, zowel op lichamelijk, emotioneel, psychisch als ook energetisch vlak.

aielettemaris-foto-homepagina-1
 • “Door de therapie bij Aielette ben ik mij veel bewuster geworden van; hoeveel mijn emotie, de dagelijkse gebeurtenissen en mijn lichaam met elkaar in verbinding staan èn hoe dit allemaal invloed op elkaar heeft. Ik kan beter de oorzaak van bepaalde gevoelens vinden en er mijn liefdevolle aandacht aan geven. Ik kan dit steeds vaker zonder oordeel doen waardoor ik veel kan helen voor mijzelf”.

  Veel bewuster geworden
 •  “Voor het eerst voelde ik mij echt gezien tijdens een therapie door de therapeut. Een fijne plek om niet alleen met je gedachtes aan de gang te gaan, maar ook met je lichaam. Ik ervaar sinds de therapie bij Aielette meer rust”.

  Fijne plek
 • “Ik ben vanuit mijn hoofd in mijn lichaam gekomen en kan nu meer leven vanuit mijn lichaam. Ik kan door de therapie bij Aielette vanuit mijn lichaam midden in mijn leven staan”

  Ik ben vanuit mijn hoofd in mijn lichaam gekomen
 • “Wanneer ik voor een sessie bij Aielette ben geweest voel ik meer licht, ruimte en stroming in mijn hele systeem”

  Meer licht, ruimte en stroming
 • “Aielette voelt haarfijn aan waar blokkades en pijntjes zitten. Met al haar kennis en kunde en haar volle aandacht helpt zij deze op te lossen, Elke keer ben ik weer verbaasd welk een genezende en helende kracht er uit haar handen komen”.

  Voelt precies waar blokkades en pijntjes zitten

Lichaamsgericht werk

De therapie vormen die ik aanbied kunnen zowel een aanvulling zijn op de regulieren medische en geestelijke gezondheidszorg als een op zich zelf staande therapie.

Deze manier van werken ( aanraking, massage, onderzoek en oefeningen) mèt en aan je zelf is geschikt voor mensen – die gewend zijn zichzelf te overbelasten en/of moeilijk rust gunnen – die beter willen omgaan met stress verschijnselen ( zoals hoofdpijn, tinitus, prikkelbare darm, fibromyalgie, SOLK etc.) – die met hun lichaam als ingangspunt hun werkelijke behoeften en kwaliteiten verder willen ontdekken en vorm willen geven – die ervaren dat praten onvoldoende helpt en daardoor via hun lichaam in contact willen komen met hun eigen gevoel – die lijden aan PTSS – die meer lichaamsgevoel willen hebben of moeite hebben met aanraking en nabijheid van anderen – die lichamelijke klachten hebben waar geen aanwijsbare fysiek oorzaak voor is (rugpijn, hoofdpijn, buik pijn en andere) die traumatische ervaringen hebben opgedaan in hun vroege levensjaren – die niet voldoende toekomen aan rouwverwerking – die ondersteuning willen in het revalidatie proces na een operatie of ongeluk, – die lijden aan depressie, burned-out, bored- out, etc. Voor mensen die hun zelfgenezend vermogen willen ontdekken en versterken.

De eerste sessie is afstemmen (passen therapeut en cliënt bij elkaar?) en intake. Van af daar onderzoeken we in iedere sessie vanuit het  -nu-  wat er onderbrekend is in de levens energie en wat er nodig is om het zelfhelend vermogen te activeren.

1. Onderzoeken van de vitale levensenergie van de hulpvrager i.v.m. het bepalen van de mogelijkheid tot herstel
2. Onderzoeken waar zich eventueel blokkades van de cliënt bevinden.
3. Onderzoeken welke herstel belemmerende factoren er mogelijk aanwezig zijn.
4. Observeren m.b.t. fysieke, mentale, emotionele en spirituele symptomen en de non-verbale lichaamstaal.
5. De verzamelde informatie in te delen naar fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel niveau.
6. Beoordelen of therapie geïndiceerd is of dat er contra-indicaties zijn waardoor behandeling niet aangewezen is

Aangeraden een sessie van 5 kwartier de prijs is €100,00. Het is in overleg mogelijk sessies van 40 minuten te ontvangen. prijs €50,00. Ook zijn sessies via skype of facetime mogelijk. Meer informatie, bijvoorbeeld over vergoedingen? marisaielette@gmail.com

Steeds meer mensen vonden en vinden de weg via therapie en zelfonderzoek, via bewustwording naar het zich bevrijden van culturele en erfelijke (negatieve) overdracht.

Ik houd mij aan de privacy regels volgens AVG. zie onderaan webpagina en info in reg. map praktijk.  Wanneer u een klacht heeft is het wenselijk dit eerst met mij te bespreken.

Reisinfo trein/bus; Neem vanaf Arnhem Centraal, bus lijn 7 naar de Geitenkamp. Uit stappen op halte Roerdomplaan. Loop een klein stukje terug in de richting waar de bus vandaan kwam. Sperwerstraat 99 is een hoekhuis.  Reisinfo auto;de praktijk is in Arnhem- Noord, Sperwerstraat 99, 6823 DL. Het is ongeveer 5 minuten rijden vanaf de snelweg, Gratis parkeergelegenheid. Bel of mail mij voor meer info.

Inspiratie

Gerda Boyesen, de Noorse psychologe en fysiotherapeute, grondlegger van de methode om lichamelijke en emotionele stress te verlichten. Biodynamische therapie. Zij was leerling van Wilhelm Reich. Over de hele wereld wordt Gerda Boyesen beschouwd als iemand die de psychologie van Reich verder heeft uitgewerkt en verfijnd.

Mona Lisa Boyesen is één van de dochters van Gerda Boyesen, zij heeft met Bio Release, Alpha-nursing en Erogenetics originele bijdragen geleverd aan het biodynamische werk. Ze is mede-grondlegster van de biodynamische psychologie.

Gurdjieff zegt: “De mens, ieder mens, is van nature toegerust met onvoorstelbaar grote mogelijkheden. Door deze tot ontwikkeling te brengen kan hij/zij volgroeien tot een Mens in de ware zin van het woord. Deze in de kiem aanwezige mogelijkheden kunnen alleen verwerkelijkt worden door doelgericht en zinvol te ‘werken aan het zelf’ “.