Biodynamische therapie - Aielette Maris

Bewust – zijn, persoonlijke groei en zelfhelend vermogen

Je weet waar je last van hebt en je wil goed en effectief aan en met jezelf werken? Of weet je niet precies wat er is en je voelt je onvervuld, er is iets mis maar wat?

Biodynamische Therapie

een therapie die recht doet aan heel de mens, aandacht heeft voor zowel psyche als lichaam, voor cognitie en geest, helpt ruimte te geven aan de levensenergie, zodat deze weer vrijelijk kan stromen. Het contact met de eigen levensenergie en het zelfregulerend (zelfhelend) vermogen worden hersteld, zo kunnen er andere manieren ontstaan om met spanningen en emoties om te gaan.
Biodynamische therapie is een lichaamsgerichte therapie. Dat wil zeggen dat de psychische gesteldheid van de cliënt benaderd wordt via het lichaam. Biodynamische therapie is gebaseerd op de biodynamische psychologie. Deze is ontwikkeld door de Noorse psychologe en fysiotherapeute GerdaBoyesen
De biodynamische psychologie gaat uit van de organische verbinding van lichaam en geest, waarbij de levensenergie vrij en spontaan kan stromen en pulseren in alle lagen van ons wezen. De levensenergie manifesteert zich op verschillende niveaus in ons lichaam: compact in onze botten, krachtig stromend als we onze motorische spieren gebruiken, zacht stromend en pulserend in de vochthuishouding van ons bindweefsel en onze bloedsomloop, en in fijne subtiele trillingen in het energieveld van onze aura. Door in contact te zijn met je lichaam verhoog je het bewustzijn, bewust-zijn.

Aielette Maris

Sinds 1983 een eigen praktijk. Ik volgde de opleiding tot therapeut Biorelease en daarna de opleiding tot Biodynamisch ‘psycho’ therapeute. Gedurende een periode van 3 jaar leerling aan de school voor bewustzijnzontwikkeling en leer therapiën (BOLT).
Daarna volgde ik de Lichaamswerkopleiding bij BOLT gebaseerd op de leer van Wilhelm Reich en Alexander Lowen. Verder ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werkster en ben ik vele jaren part time actief geweest ter ondersteuning van mensen met een beperking of een beschadiging.
Inmiddels heb ik ook mijn diploma medische basiskennis behaald volgens de Plato norm en ben ik voortdurend actief met bijscholing volgens de richtlijnen van de Beroepsvereniging (SBLP), o.a. bij het NIB (Nederlands Instituut voor Biodynamische therapie).

 

Kijk ook eens op mijn andere site www.leeflieflijf.nl

lichaamsgericht werk / proces

De intakefase vergt over het algemeen ongeveer 5 sessies. In deze fase zullen de therapeut en de client samen tijdens dit proces op basis van de uit de vragen, onderzoek, observatie en wanneer de cliënt dit wenst extern verkregen informatie de onderstaande informatie verzamelen.
 1. onderzoeken van de vitale levensenergie van de hulpvrager i.v.m. het bepalen van de mogelijkheid tot herstel.
 2. onderzoeken waar zich evt. blokkades van de cliënt bevinden.
 3. onderzoeken welke herstel belemmerende factoren er mogelijk aanwezig zijn.
 4. observeren van de cliënt m.b.t. fysieke, mentale, emotionele en spirituele symptomen en de non-verbale lichaamstaal.
 5. bij het verstrekken van informatie over de bevindingen aan de cliënt de nodige zorgvuldigheid betrachten.
 6. de verzamelde informatie in te delen naar fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel niveau.
 7. indien nodig schriftelijk informatie inwinnen van derden (bijv. familie), met schriftelijke toestemming van de cliënt.
 8. Beoordelen of therapie geïndiceerd is of dat er contra-indicaties zijn waardoor behandeling niet aangewezen is.
Biodynamische therapie kan zowel een aanvulling zijn op de reguliere medische en geestelijke gezondheidszorg als een op zich zelf staande therapie.
Bijvoorbeeld voor mensen  — die gewend zijn zichzelf te overbelasten en/of moeilijk rust gunnen  — die beter willen leren omgaan met stress verschijnselen — die met hun lichaam als ingangspunt hun werkelijke behoeften en kwaliteiten verder willen ontdekken en vormen — die ervaren dat praten onvoldoende helpt en daarom via hun lichaam in contact willen komen met hun eigen gevoel  — die lijden aan PTSS — die meer lichaamsgevoel willen hebben of moeite hebben met aanraking en nabijheid van anderen  — die behoefte hebben aan ondersteuning in moeilijke perioden op het werk, thuis, bij ziekte of de gevolgen daarvan  — die lichamelijke klachten hebben waar geen aanwijsbare fysiek oorzaak voor is (rugpijn, hoofdpijn, etc.) — die traumatische ervaringen hebben opgedaan in hun vroege levensjaren  — die niet voldoende toekomen aan rouwverwerking  — die lijden aan depressie, burned-out etc.

Praktische zaken

Algemeen

THERAPEUTE

Aielette Maris

ADRES

Sperwerstraat 91
6823Dl Arnhem
Afls.Arnhem Nrd.A.12.
Bus 7 vanaf station

TELEFOON

06-48974691

BTW nr

opvraagbaar

BS nr

opvraagbaar

AGB code zorgverlener

opvraagbaar

AGB code praktijk

opvraagbaar

ZORGVERZEKERAAR

CHTP/I, biodynamisch lichaamsgeoriënteerd therapeut (psycho)sociaal

24504 behandeling overige (psycho)sociale therapie á 75 minuten kosten € 100,00

Aangesloten bij

Lichaams georiënteerd Registertherapeut (Psycho)sociaal. BCZ®

Beroepsvereniging NVBT/SBLP

RBCZ (code 808074R)
en Stichting TCZ (Tuchtrecht  Complementaire Zorg)

WKKGZ reg.nr. 528393

Inspiratie

De biodynamische psychologie gaat uit van de organische verbinding van lichaam en geest, waarbij de levensenergie vrij en spontaan kan stromen en pulseren in alle lagen van ons wezen. De levensenergie manifesteert zich op verschillende niveaus in ons lichaam: compact in onze botten, krachtig stromend als we onze motorische spieren gebruiken, zacht stromend en pulserend in de vochthuishouding van ons bindweefsel en onze bloedsomloop, en in fijne subtiele trillingen in het energieveld van onze aura. Door in contact te zijn met je lichaam verhoog je het bewustzijn, bewust-zijn.
 • Gerda Boyesen

  Gerda Boyesen

  Gerda Boyesen Meer dan dertig jaar geleden ontdekte Gerda Boyesen, de Noorse psychologe en fysiotherapeute, een methode om lichamelijke en emotionele stress te verlichten. Ze noemde het biodynamische therapie, met als belangrijkste element de psychoperistalsis-massage. Haar methoden sluiten aan bij die van Wilhelm Reich en over de hele wereld wordt Gerda Boyesen beschouwd als iemand die de psychologie van Reich verder heeft uitgewerkt en verfijnd.

 • Mona Lisa Boyesen

  Mona Lisa Boyesen

  Mona Lisa Boyesen Is één van de dochters van Gerda Boyesen, zij heeft met Bio Release, Alpha-nursing en Erogenetics originele bijdragen geleverd aan het biodynamische werk. Ze is mede-grondlegster van de biodynamische psychologie. Het erogenetische-werk, ontwikkeld door Mona Lisa Boyesen en Gussie Grace Wallem hoort met zijn intensiteit in het hart van de biodynamische therapie. Werken met de erogenetische energie gaat feitelijk over werken met de oorspronkelijke eigen levensenergie.

 • Gurdjieff

  Gurdjieff

  G.I.Gurdjieff, `` Wie de grote mogelijkheden, waarmee de mens begiftigd is, serieus wil ontwikkelen en bereid is zinvol en doelgericht werk aan zichzelf te verrichten zal aan de psychologische ideeën uitgedragen door Gurdjieff een onmisbare leidraad vinden.